فارسیfa Englishen
Working hours:

Sat-Wed7:30-14 Thu7:30-13

Address

Resalat Blvd, Foundation Building,Units 226& 228

Author
Engineers Company

Pouya Hara Bandar

Contact Us

bottom to top , supervision and execution of the building

In general, all construction-related processes fall into three main categories, but building construction can also be divided from different points of view, the following are the most important steps required in the implementation of any construction project. We have listed for you:

 • Visit the land and uproot
 • Map and implement the map
 • Dispose of foundations and shingles
 • Reinforcement
 • Formatting
 • Making concrete
 • Concreting
 • Run in columns
 • Beams and ceilings

Design, supervision and implementation of the building

بازدید از زمین

بازدید از زمین

مهندس و یا شرکتی که پروژه عمرانی خود را به او سپرده اید، در ابتدای کار نیاز دارد تا از زمینی که در آن قرار است ساخت و ساز انجام بگیرید، بازدید داشته باشد، همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که در شروع تمام پروژه ها لازم است تا منطقه مورد نظر و زمین آن به طور کامل مورد بررسی قرار بگیرد و مواردی مثل فاصله تا خیابان و پل و منابع آب و نوع خاک زمین بررسی شود.

آزمایش خاک

آزمایش خاک

بعد از بررسی میدانی زمین مورد نظر برای ساخت و ساز، مهندس مجری و ناظر پروژه باید خاک زمین را مورد آزمایش قرار دهید تا مشخص شود که خاک مورد نظر در این منطقه توانایی و کیفیت لازم برای ساخت ساختمان و بار مربوط به آن را دارد یا خیر، از این رو با دستگاه های مناسب برای این کار عمل نمونه گیری انجام شده و سپس نمونه به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش خاک فرستاده میشود.

نقشه برداری در ساخت و ساز

نقشه برداری در ساخت و ساز

نقشه برداری از زمین مورد نظر و سپس نقشه کشی جزو مراحل طراحی از پروژه های عمرانی هستند، در این مرحله مهندس محاسب از زمین مورد نظر نقشه برداری کرده و ابعاد دقیق آنرا برای کشیدن نقشه محاسبه میکند، نقشه کشی و نقشه برداری سازه اگر به درستی صورت نگیرد گاهی ممکن است منجر به تخریب ساختمان گردد.

در نقشه برداری ساختمان محل دقیق پی ها، ستون ها و هر بخش از ساختمان ابتدا در کاغذ کشیده و سپس در زمین از طریق ابزار آلاتی مثل متر و ریسمان و گچ به صورت دستی مشخص میشود و اگر پروژه مورد نظر برای ساخت در ابعاد بزرگ باشد معمولا این کار را با دوربین نقشه برداری انجام میدهند.

فازهای اجرایی ساخت و ساز

فازهای اجرایی ساخت و ساز

بعد از بررسی های اولیه و طراحیه نقش برای ساختمان وارد مرحله اجرایی ساخت و ساز میشویم که این مرحله خود نیز دارای فاز های مختلفی است، به طور کلی در تمام مراحل ساخت ساز، چه اجرایی و چه نقشه کشی، باید نظارت از پروژه توسط مهندس ناظر پروژه انجام بگیرید و حضور مهندس مجری فقط برای یک مرحله خاص نیست و طبق قوانین نظام مهندسی کشور باید تمام مراحل ساخت کاملا علمی و زیر نظر ناظر ساختمان صورت بگیرید، در ادامه مراحل فاز اول، دوم و سوم اجرایی ساخت و ساز را آورده ایم.

مراحل انجام کار

فاز اول اجرایی

فاز اول اجرایی

 • Excavation
 • Reinforcement of the foundation
 • Strengthening the implementation of foundations
 • Foundation Formatting
 • Concreting
 • Construction and execution of steel structures
 • Construction and execution of concrete structures
 • Roof implementation
فاز دوم اجرایی

فاز دوم اجرایی

 • Porcelain wall (exterior and interior) second phase;
 • Execution of facilities and building services
 • Install the chimney
 • Ventilation and gas piping sewer system
 • Plumbing Drainage
 • Electrical plumbing and wiring
 • Execution of facilities and fire
 • Execution of ironwork instead of elevator
 • Flooring
 • Install door and window frames
 • Plastering
فاز سوم اجرایی

فاز سوم اجرایی

 • Delicacy and interior design of the building
 • Ceramic tiles
 • Execution of building facade
 • Plastering and joinery
 • Install the elevator car
 • Execution of kitchen cabinets
 • Installation of sanitary ware
 • Installation of internal entrance door and building entrance
 • Installing wall cabinets
 • Painting and interior decoration